Tel. 794-099-489 maciej@osekowski.com.pl

WYSOKA JAKOŚĆ

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

GENERALNE WYKONAWSTWO

INWESTYCJE POD KLUCZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych na nowych obiektach jak również na obiektach modernizowanych. Instalacja elektryczna jest każdorazowo uzgadniania z klientem, tak by umożliwić jej dostosowanie do potrzeb. Możliwe jest także rozszerzenie zakresu robót o montaż opraw oświetleniowych, montaż sprzętu elektrycznego – gastronomia, chłodzenie, klimatyzacja, instalacji alarmowej.. Wszystkie prace są każdorazowo zakańczane elektrycznymi pomiarami powykonawczymi, poświadczonymi stosownymi protokołami.

Poprawnie wykonane instalacje elektryczne stanowią warunek niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania współczesnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów gastronomicznych, czy przemysłowych. W przypadku ostatnich dwóch decydują one o zyskach, bądź stratach, wynikających z awarii. Warto zadbać o to, aby instalacja elektryczna została wykonana bezbłędnie. W przeciwnym wypadku skutki będą odczuwalne i trudne do usunięcia. Ich naprawa będzie możliwa, ale wiąże się z dużym nakładem finansowym.

Oferujemy Państwu profesjonalne instalacje elektryczne (natynkowe, wtynkowe, podtynkowe), spełniające obowiązujące normy oraz wymagania prawa budowlanego. Przed każdą realizacją przeprowadzamy szczegółową rozmowę, podczas której określamy przeznaczenie poszczególnych obwodów, z których składa się instalacja. Dzięki temu możemy sprecyzować obciążenia, aby zagwarantować bezawaryjną pracę na długie lata. Następnie, wspólnie ze zleceniodawcą, podejmujemy decyzję o ilości oraz miejscach rozmieszczenia punktów przełącznikowych, wtykowych oraz oświetleniowych. Ostatnim etapem jest dobranie odpowiednich przewodów i zabezpieczeń.

Gwarantujemy kontrolę wykonanej instalacji elektrycznej, na podstawie której stwierdzamy, czy działa ona poprawnie i spełnia wszystkie swoje funkcje. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu tworzymy instalacje, a po zakończeniu jej montażu dokonujemy niezbędnych pomiarów. Dzięki temu możemy wykluczyć wszelkie niedociągnięcia. Na życzenie klienta montujemy również zasilanie awaryjne, wykorzystując agregaty prądotwórcze.

Dokonujemy napraw oraz modernizacji w przypadkach, gdy instalacja elektryczna okazuje się być zbyt stara, lub nie spełnia obowiązujących norm. Oferta naszych usług zawiera również konserwację instalacji oraz usuwanie awarii.